Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mikroregion Ploština

 

 

Mikroregion Ploština

 
 
 
Oficiální webové stránky Mikroregionu Ploština
 

Sdružení obcí mikroregionu Ploština vzniklo jako volný svazek obcí vyčleněním z mikroregionu Jižní Valašsko v roce 2002. V současné době zahrnuje 9 členských obcí od nejmenších Haluzic s necelými 80 stálými obyvateli až po město Valašské Klobouky s více než 5000 obyvateli. V současnosti žije na území mikroregionu přibližně 10 240 občanů. Rozloha všech katastrů jednotlivých obcí přesahuje 100 km2. Cílem Sdružení je udržovat a zkvalitňovat tradičně dobrou vzájemnou spolupráci v oblasti regionálního rozvoje. Jedním z dlouhodobých úkolů mikroregionu je také podpora cestovního ruchu.

Mikroregion nemá tak rozmanité kulturní a historické památky jako jiné oblasti zlínského okresu. Má však předpoklady pro rozvoj turistiky, které mu skýtá příroda a to především díky poloze na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů. Za jeden den objevíte mnohé krásy širokého okolí centrální části Vizovických vrchů. Můžete vystoupat na magickou horu Klášťov s neopakovatelnými výhledy do kraje, poznat tajuplná zákoutí pramenů Vláry pod Svéradovem, ubírat se po stopách historie na dávno zaniklé hrádky v Újezdě a ve Vlachovicích či na popelnicové pohřebiště dávných pohanů na Ďulově kopci.

Za turisticky zajímavé lze považovat např. obce Drnovice, Tichov nebo Vysoké Pole. Pod vrchem Svéradov je vybudován Památník obětem vypálené osady Ploština na sklonku 2. světové války. Pasekářská osada Ploština (součástí obce Drnovice) byla po válce obnovena a kromě památníku zde byla vybudována kaple a muzejní expozice. Možností pro rekreaci je i rozvoj chalupářství a využití kulturních památek, které se jeví jako jediná možná forma zachování objektů lidové architektury. Domy z 19. století představující původní valašskou lidovou kulturu se nachází zejména ve Valašských Kloboukách a v obcích Vlachova Lhota a Vlachovice. Turisticky zajímavé jsou rovněž významná archeologická naleziště v obcích Újezd (pozůstatky středověké tvrze) a Vlachovice (naleziště z období lidu popelnicových polí).